Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Dotazy z praxe

Jaká jsou pravidla pro využívání Pracovní rehabilitace? Na koho se můžeme na ÚP obrátit?

Jaké jsou podmínky pro zajištění supervize v organizaci?

Supervize je povinná, aktuální podmínky nejsou přesně dané. Podmínky upraví novela zákona O sociálních službách.

Jak postupovat, pokud ve službě překročím výši vyrovnávací platby (např. kvůli dotaci z ESF)?

Situaci lze řešit navýšením vyrovnávací platby.

Může Krajský úřad odmítnou registraci služby z důvodu, že není součástí SRPSS?

Nemůže, může ji ale odmítnout zařadit do sítě.

Naše o.p.s. je financována především z grantů, ale také prodává některé publikaci a nabízí kurzy. Oboje nám lidi platí buď přes účet nebo v hotovosti. Týká se nás povinnost provozování EET také? Pokud ano, odkdy a co by to obnášelo? Naše organizace pořádá také dva až tři trhy k tématu propagace regionálních menších producentů. Bude se EET týkat i jich? Budeme muset být na trzích on-line?

Existuje nějaká směrnice, podle které je nutné vést osobní složky zaměstnanců? Co by měla tato složka obsahovat, jaké dokumenty v souvislosti se standardy sociálních služeb? Jsme obecně prospěšná společnost, která má registrované služby.

 

Sdílejte: