Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Jak se stát členem

Jak se stát členem?

Neziskové organizace jsou nezastupitelným segmentem společenského života. Tento sektor jde napříč obory a prochází celou společností. V České republice je neziskový sektor zatím nedostatečně propojený a mnohdy i značně nepřehledný, aby se mohl stát silným partnerem pro vládu a státní správu. Zájmem Asociace nestátních neziskových organizací v ČR je vytvářet a poskytovat silnou platformu pro sdružování neziskových organizací, která bude hájit a prosazovat  naše společné zájmy.

Naší vizí je aktivní a sebevědomá občanská společnost, která spoluvytváří kvalitní život pro naši přítomnost i budoucnost.

Pokud zvažujete vstup do ANNO ČR, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a zašlete nám ji zpět na info@anno-cr.cz .

Roční členský příspěvek je 2000 korun pro každou organizaci.

Proč se stát členem?

Neziskové organizace jsou poměrně významným segmentem společenského života. Jejich střešní organizace a sítě však dosud nemají ani hierarchii, ani jasnou strukturu. V jednotlivých oborech a dokonce i v některých krajích existuje několik sítí, které si mnohdy vzájemně konkurují. Vzniklo také mnoho volných uskupení či platforem bez právní subjektivity, z nichž většina nemá žádné finanční zdroje pro svou činnost. Střešní organizace ani neformální uskupení nemají dosud (s výjimkou MŠMT) možnost získat na svou činnost dotační prostředky z národních zdrojů. Odbornou práci nelze dlouhodobě vykonávat na dobrovolné bázi, proto bývá i u střešních organizací nízká stabilita organizace a velká fluktuace spolupracovníků. Neziskový sektor tedy není dosud konsolidován tak, aby mohl být silným a kvalifikovaným partnerem vlády a jednotlivých resortů. Za zdánlivě jediného partnera je pak veřejnou správou považována RV NNO, která je ale pouze poradním orgánem vlády, nikoliv NNO.

Naše Asociace, která v posledních 2 letech velmi posílila (hájíme zájmy 1,3 mil. občanů), má určitě členům co nabídnout, například v podpoře jejich oprávněných požadavků, v definici společných problémů NNO a při obhajobě našich společných zájmů. Jsme jedinou všeoborovou střešní organizací NNO s krajskou strukturou. Rozhodně nechceme naše členy řídit nebo zasahovat do jejich vnitřních záležitostí. Naopak jim chceme poskytovat užitečné služby.

Pestrá a početná členská základna znamená silnou vyjednávací pozici směrem k veřejné správě. Věříme proto, že se i Vy stanete naším členem!

Sdílejte: