Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Podpořte nás

Občanská společnost je pojistkou demokracie. Aby byla dostatečně silná, potřebuje reprezentující organizaci, která je schopná spojit zájmy neziskových organizací z různých oborů a vyjednat s veřejnými institucemi legislativní změny, které přispějí k jejich lepšímu fungování. Na rozdíl od klasických neziskovek věnujících se jednomu konkrétnímu společenskému problému či oblasti, mají střešní organizace handicap, že jejich činnost nepřináší potenciálním dárcům okamžité výhody a hmotné produkty. To do jisté míry komplikuje možnost získat za partnery silné subjekty z privátního sektoru.

Pokud vás však zaujala naše činnost, chtěli bychom vás požádat o finanční dar. Pokud budou lidé pravidelně oceňovat naši práci drobnými dary, je to pro nás potvrzení smysluplnosti naší činnost a závazek k ještě lepší a intenzivnější práci. Finanční dar posílejte na náš účet:

2500913649/2010

Dary a daňový základ

Podle zákona o daních z příjmů si fyzické osoby mohou odečíst 2 % ze základu daně pokud dar činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně. Právnické osoby mohou od základu odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně. Tato úprava (navýšení limitu dle změny zákona o daních z příjmů) se týká období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Na co použijeme váš dar?

Máme vize, máme myšlenky. Z dotačních projektů dokážeme zajistit základní potřeby pro kancelář ANNO ČR a klíčové akce roku, jako je třeba Osobnost neziskového sektoru. Chceme ale především podporovat sdílení dobré praxe napříč neziskovým sektorem. Taková aktivita si však nežádá pouze finance na akce samotné, ale také na pracovníky, kteří tyto akce zorganizují. Díky financím na externí spolupracovníky mohou naše akce být ještě úspěšnější a jejich pozitivní dopad ještě větší.

Sdílejte: