Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas spolku Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, z.s., se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO: 71284109, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 67101 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:
  • e-mail
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání emailů o novinkách z webu anno-cr.cz a marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@anno-cr.cz nebo dopisu na kontaktní adresu Senovážné náměstí 977/24, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.