Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Konference „Aktuální trendy v současné ekonomice“

Termín: 13. 12. 2018

Místo: Jarní 52, Brno

Sociální ekonomika a asociální podnikání v legislativě EU

Ing. Milan Venclík, MBA shrnul zahraniční praxi v jednotlivých zemích, zhodnotil jednotlivé přístupy a legislativní zakotvení. Porovnal vývoje jednotlivých přístupů z historického pohledu. Vyzdvihl networking a tvorby komunity. Připomněl, že sdílená ekonomika je v zahraničí legislativně ukotvena. Představil projekt pro posílení IT dovedností u lidí, kteří s IT a novými technologiemi nevyrůstali.

Sociální inovace

Ing. Mirka Wildmannová, PhD., MBA představila cyklus strategie advocacy (úsilí o změny ve společnosti):

  1. Identifikace a analýza problému
  2. Nastavení vize a krátkodobých cílů
  3. Určení rozhodovacích orgánů
  4. Definice poselství a požadavků
  5. Nastavení časového plánu
  6. Vyhodnocení zdrojů
  7. Monitoring, evaluace a sdílení

Společenská odpovědnost komerční sféry a veřejné správy za podporu sociálního podnikání

Ing. Marek Juha představil rozdíl mezi sociální službou (neziskový sektor) a sociálním podnikáním (ziskový sektor). Ze zkušeností refereroval o chráněných dílnách, ke kterým je ovšem politická nevůle. Sociální podniky dotované z OPZ mají velkou úmrtnost. Podmínky proto nutí zájemce o sociální podnikání.

Obsah příspěvku:

  1. Národní legislativa – chybí
  2. Vytvoření podmínek pro úvěrování sociálních podniků (Česká spořitelna – Sociální bankovnictví, Komerční banka – respektuje výsledovky, další – https://www.youtube.com/watch?v=NLkG6EQMc3o – příklad dobré praxe)
  3. vytvoření nových vzdělávacích programů škol pro sociální podniky – chybí sociální pracovníci do sociálních podniků a peníze pro odborný personál

Finanční a jiné benefity pro zaměstnavatele OZP

Ing. Eva Juhová představila jednotlivé benefity od státu pro zaměstnavatele OZP. Nabídla též spolupráci při sestavení byznys plánu a rozjezdu sociálního podniku.

Vztah 4. technické revoluce a sociální ekonomiky

Florian Margan vysvětlil vztah mezi 4. generací a vývojem ekonomického světa. V současnosti jsme již v 5. technické revoluci, což přináší výzvy využití umělé inteligence k ekonomickému růstu. Existuje možnost zapojení techniky pro malé i střední podniky pro lepší udržitelnost a konkurenceschopnost.

Tento projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech Ministerstva pro místní rozvoj. Partnerem akce je Komora sociálních podniků a společensky odpovědných organizací.

Sdílejte: