Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Konference „Sociální podnikání – Jiný úhel pohledu?“

Datum a čas: 22. 3. 2018, 9:00 – 16:30
Místo konání: Impact HUB Ostrava, Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava a Přívoz

Řečníci:
Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (Technologická agentura České republiky), Doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (Centrum pro výzkum neziskového sektoru, MU), Marcela Kučová (HR & Business development), Ing. Jana Kadláčková (MPSV), Petr Vítek (co-founder, Impact HUB), Simona Očadlá (Česká spořitelna a.s.), Mgr. Darja Šlahorová (Spirála o.p.s.), Simona Honsová (MOMENT ČR o.p.s.)

Úvodní příspěvek konference přednesl Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, jenž mluvil o tématu s názvem Společnost 4.0 jako reflexe průmyslu 4.0.

 • V oblasti průmyslu 4.0 je podle jeho slov hlavním průkopníkem Německo
 • Hovoří se globálně v rámci OECD o tzv. New production revolution
 • Lidé si již dnes připadají jako bohové. Mají smartphony, icloudy atd., ale stále jsou závislí na energiích.
 • Nuda 4.0 – lidé dnes touží po nových zážitcích. Hrají počítačové hry – ty mohou ve výsledku mladým lidem prospívat, protože se podle nich učí anglicky. Touha se však celkově vytrácí, děti již nemají po čem toužit, vše ihned dostanou. Tento stav není do budoucna udržitelný.

Doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. poté pohovořil o sociálním podnikání a sociální ekonomice. Zdůraznil přitom teorii a praxi v mezinárodním srovnání.

 • Sociální podniky jsou hybridem mezi státním, byznysovým a nevládním sektorem
 • Sociální cíle převládají nad kumulací finančního kapitálu
 • Předloženy byly také formy podpory veřejného sektoru

Simona Očadlá zdůraznila přínos České spořitelny a.s. pro nevládní sektor.

 • Česká spořitelna je v současnosti tuzemský lídr v sociálním bankovnictví
 • Cílem sociálního bankovnictví je pomoci nevládním organizacím při rozjezdu, nebo udržení/ překlenutí období
 • Investice do vzdělávání, poradenství a obchodu.

Marcela Kučová z Impact HUB Ostrava přednesla přípěvek o společensky prospěšném podnikání a o filozofii Impact HUB a změně úhlu pohledu na pomoc a financování této pomoci.

 • „Našimi základními hodnotami jsou důvěra, odvaha a spolupráce. Věříme, že společným úsilím dokážeme něco změnit.“
 • Mezi členy HUB v Česku i zahraničí máme vývojáře, personalisty, bojovníky za lidská práva, psychology, sociální inovátory, markeťáky a taky třeba detektivy

Projektová manažerka z oddělení projektů sociálního podnikání MPSV Ing. Jana Kadláčková zaměřily své příspěvky na sociální podnikání v kontextu výzvy č. 129. Představena byla samotná výzva, její kritéria jsou upřesněny v příloze prezentace Ing. Jany Kadláčkové.

Spoluzakladatel Impact Hubu Petr Vítek poděkoval všem účastníkům a přednesl dva příspěvky:
1. Životní cyklus společensky prospěšné firmy
– životní cyklus každého zakládaného podniku je stejný. Nevládní organizace jsou rozdílné od byznysových svým zaměřením. U společensky prospěšné firmy je nejdůležitější se zaměřit na měřitelnost dopadu

– jak daná aktivita zasáhne společnost, v čem bude její přinos – jak se vše dá změřit.

2. Financování společensky prospěšného podniku v ČR
– zdůrazněna možnost rozjet sociální podnik i bez dotací. Jde „pouze“ o to, že je nutné mít dobrou myšlenku a pro ní sehnat investory. Petr Vítek představit možnosti investování do start-upových projektů se společenským přessahem.

Na závěr byly předneseny příspěvky pracovníků, kteří již delší dobu provozují sociální podnikání. Ředitelka a spoluzakladatelka Spirály o.p.s. Mgr. Darja Šlahorová pohovořila se svojí kolegyní o možnostech seberealizace pro zdravotně postižené spoluobčany.

 • Hlavní aktivitou sociálního podnikání v organizaci Spirála je cateringová služba. Tato aktivita se uchytila a zájem o přípravu občerstvení stále roste. Výborná spolupráce s veřejnou správou.
 • Na projektu Šicí dílna, byl představen pohled na zavádění nových aktivit do organizace. Zdůrazněna nutnost týmové spolupráce a jasné rozdělení kompetencí v tomto typu podnikání. A především, že potřeba musí vzniknout ze spodu, nikoliv jako reakce na vypsanou výzvu.
 • S projektem cateringové služby prošla organizace akceleračním programem Impact first. Tato akcelerace jim nejenom ukázala cestu do byznysového uvažování, ale zvýšila celkově sebevědomí zaměstnanců. Sociální podnikání má tvořit stejné hodnoty jako klasické firmy – měly by být na první pohled k nerozeznání. To co je odlišuje, jsou lidské příběhy lidí, kteří jsou v těchto podnicích zaměstnáni. Důležitá složka je marketing a PR.

Simona Honsová, ředitelka MOMENT ČR o.p.s. poté seznámila účastníky s tzv. charitativními obchody.

 • Projekt funguje jako second-hand. Daruješ – nakoupíš – podpoříš.
 • Organizace pořádá veřejné sbírky – např. ve firmách – vybrané věci/oblečení převážně dobrovolníci roztřídí a prodají ve svých kamenných obchodech
 • Touto formou si vydělají na pokrytí nákladů provozu obchodů a zbylý zisk dlouhodobě darují vybrané organizaci/projektu
 • Vývoj projektu začal úspěšně, ale pak přišla krize. Pracovníci byli vyčerpaní. Dobré výsledky se dostavily až poté, kdy si všichni uvědomili, že musí fungovat jako firma.
 • Velkým pilířem jsou v tomto projektu dobrovolníci.
 • Klíčové je zapojení veřejnosti a osvěta.

Prezentace řečníků na konferenci:

Společnost 4.0 jako reflexe průmyslu 4.0, Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Technologická agentura České republiky

Sociální podnikání a sociální ekonomika: teorie, praxe a mezinárodní srovnání, Doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D., Centrum pro výzkum neziskového sektoru, MU

Společensky prospěšné podnikání, Marcela Kučová, HR & Business development

Koncept sociálního podnikání v kontextu výzvy č. 129Výzva č. 129 – Podpora sociálního podnikání, Ing. Jana Kadláčková, projektová manažerka, oddělení projektů sociálního podnikání, MPSV ČR

Životní cyklus společensky prospěšných podniků a možnosti jejich financování v ČR, Petr Vítek, co-founder, Impact Hub

Sociální bankovnictví, Simona Očadlá, specialistka na sociální bankovnictví, Česká spořitelna a.s.

Seberealizace je i pro zdravotně postižené, Mgr. Darja Šlahorová, ředitelka a spoluzakladatelka, Spirála o.p.s.

Moment – Charitativní obchody, Simona Honsová, ředitelka, MOMENT ČR o.p.s.

Sdílejte: