Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Konference „Spolupráce a sociální podnikání v širších souvislostech“

Termín konání: 13. 9. 2018, od 9:00 do 16:00

Místo konání: Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

Tisková zpráva

Záštita Ministerstva práce a sociálních věcí

Obsah konference:

Zahájení konference

Martina Berdychová, předsedkyně ANNO ČR – zahájení

Jiří Vaňásek, náměstek ministryně pro řízení Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, MPSV – úvodní slovo

Michal Broža, vedoucí zastoupení OSN v Praze – SDG’s a spolupráce / prezentace

Florian Margan, Slovinsko – Nové příležitosti pro sociální podnikání vs. 4. technologická revoluce“ / prezentace

Vladimír Hyánek, Centrum pro výzkum neziskového sektoru – Publikace ANNO ČR k sociálnímu podnikání, jejich hlavní výsledky / prezentace

CSR – kouzelná zkratka

Roman Bojko – Sustainability Manager, IKEA / prezentace

Martina Šilhánová – manažerka CSR/CSV, Nestlé Česko s.r.o. / prezentace

Tereza Kamal – CSR, Plzeňský Prazdroj / prezentace

Lenka Čábelová – Communication & CSR, Microsoft Česko a Slovensko / prezentace

Beáta Hlavčáková, Slovensko – OZ Zodpovědné firmy / prezentace

Sociální podnikání – jiný úhel pohledu

Marcela Kučová – Akcelerace a Business Development, Impact Hub

Linda Maršíková – oddělení projektů sociálního podnikání, MPSV

Milan Venclík – předseda představenstva, Komora sociálních podniků / prezentace

Petra Francová – zakladatelka, 3P

Veronika Šimonová, SRN – Transfer dobré praxe péče o zdravotně postižené v Německu a jejich uplatnění v sociální ekonomice

Finanční nástroje – jaké jsou možnosti?

Linda Maršíková – oddělení projektů sociálního podnikání, MPSV

Lenka Štraubová – Sociální bankovnictví, Česká spořitelna, a.s. / prezentace

Silke Horáková – Co-funder and Partner, Tilia Impact Ventures / prezentace

Radek Musil – CEO, Fundlift / prezentace

Jana Hanfová – vedoucí portálu Hithit.cz / prezentace

Příklady táhnou

Jakub Knězů – ředitel, Etincelle, o.s. / prezentace

Hana Urbanová – výkonná ředitelka, Fokus Praha / prezentace

Alena Červenková – Aranžérie / prezentace

Marek Juha – místopředseda představenstva, Komora sociálních podniků / prezentace

Závěry konference

Aleš Ziegler, Úřad vlády ČR – Geneze legislativního procesu

Karolína Špačková – projektová manažerka, odbor evropských fondů, MHMP

Milena Sedláčková, ANNO JMK – Nezbytnost síťování sociálních podniků a propojování neziskového a podnikatelského sektoru v této oblasti

Vladimír Hyánek, CVNS – shrnutí konference

Martina Berdychová, ANNO ČR – ukončení konference

 

Konference je součástí projektu z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

« z 2 »

Sdílejte: