Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Konference „Veřejná služba“

Datum: 20. 6. 2017

Místo: Husův dům, Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1.

Záštitu nad touto konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová.

Program:

Legislativní zakotvení veřejné služby a jeho historie – Mgr. Petr Beck, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Beck_VS_leg.-zakotvení-a-historie

Organizace veřejné služby – organizátor – Ing. Monika Zelenková, Generální ředitelství Úřadu práce ČR

Ing.-Monika-Zelenková-GŘ-ÚP-organizátor

Organizace veřejné služby – vykonavatel – Mgr. Kateřina Karhánková, Generální ředitelství Úřadu práce ČR

Mgr.-Kateřina-Karhánková-GŘ-ÚP-vykonavatel

Historie veřejné služby – Mgr. Aleš Ziegler, Úřad vlády ČR

Ziegler_VS-z-hlediska-ústavniho-poradku

Uplatnění pracovněprávních předpisů při výkonu veřejné služby – JUDr. Věra Hrouzková, společnost HR Consult s.r.o.

Uplatnění pracovněprávních předpisů při výkonu veřejné služby.

Uplatnění-pracovněprávních-předpisů-při-výkonu-veřejné-služby.

Sociální služby a Veřejná služba – Mgr. Jan Vrbický, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vrbicky_Veřejná-služba

Praktická zkušenost Střediska sociální rehabilitace Cheb – Daniela Štréblová, DiS., Středisko sociální rehabilitace Cheb

Daniela-Štréblová-DiS.-VEŘEJNÁ-SLUŽBA-VE-STŘEDISKU-SOCIÁLNÍ-REHABILITACE-CHEB

Veřejná služba v obci a městě – Mgr. Jindra Tužilová, Svaz měst a obcí České republiky

Veřejná-služba_Tuzilova

 

Vzdělávací akce se realizuje prostřednictvím projektu ANNO ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem.

Sdílejte: