Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Krátká zpráva – změny pro zaměstnavaltele 2025

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo plány na zásadní reformu nemocenských dávek od roku 2025.

Elektronizace dávek bude rozšířena na všechny benefity, včetně peněžní pomoci v mateřství a otcovské. To znamená efektivnější a rychlejší proces pro více příjemců. Další novinkou je rozšíření dávky ošetřovného na osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnance. Tato změna ovlivní i dohodáře a zaměstnance malého rozsahu.

Kromě toho se mění pravidla příslušnosti zaměstnavatelů. Registrace nových zaměstnavatelů bude nyní probíhat u Územní správy sociálního zabezpečení, nikoli podle sídla.

Sdílejte: