Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Kulatý stůl „GDPR v neziskovém sektoru III“

Kulatý stůl 25. 4. 2018, Pracovna, Vlkova 36, Praha 3,  9:30 – 12:00

Téma: GDPR v neziskovém sektoru

Řečníci: Mgr. Blanka Stará (advokátka), Ing. Jaroslav Dolanský (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Účastníci:

Kateřina Huppertová (Patron dětí), Veronika Kunešová (Patron dětí), Natálie Polášková (Asociace pro veřejné zakázky), Michaela Lochmanová (Oblastní charita Most), Barbora Salátová (Tyfloservis), Iveta Fidlerová (Centrum D8), Kateřina Štěpánková (Centrum D8), Marie Budská (Gender studies), Karel Švarc (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Vojtěch Rálek (YMCA), Marek Zelenka (Oživení), Helena Skálová (Gender studies), Martin Roztočil (Český svaz včelařů), Jan Bartoníček (Opora), Jana Pokorná (Společnost Dolmen), Alexandra Bečvářová (Centrum Lira), Eva Poláková (Centrum Lira), Marie Belanová (Colours for live), Světlana Smočeková (Žatecký spolek Handicap), Vanesa Čonková, Kristýna Braunová, Marie Froulíková (ANNO ČR), Jan Vocel (ANNO ČR)

 

Ing. Jaroslav Dolanský seznámil posluchače s dopadem nařízení na běžný chod organizace. Rozlišil, co by neměl žádný subjekt podcenit a co je naopak pouze „sociální bublina.“

Hlavním příspěvkem Ing. Jaroslava Dolanského bylo představení metodického postupu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 2/2018 pro poskytovatele sociálních služeb, který je v podobě kodexu chování dle článku 40 zmíněného nařízení.

  • Kde hledat pomoc při nedostatečné znalosti problematiky?
  • Analýza stavu a rizik – matice hodnocení rizik
  • Procesní analýza – metoda SIPOC (source, input, proces, output, customer)
  • Implementace GDPR – nápravná opatření (úpravy stávajících dokumentů, technická opatření)
  • Auditní procesy

Mgr. Blanka Stará na závěr zodpověděla individuálně otázky posluchačů a uvedla hlavní zásady zpracování osobních údajů.

  • Nová povinnost vést záznamy o činnostech zpracování se týká organizací zaměstnávajících více než 250 zaměstnanců.
  • Subjekt má právo na opravu nepřesných osobních údajů i právo na výmaz za stanovených podmínek.
  • GDPR se vztahuje na všechny formy údajů (elektronická evidence, papírová evidence).
Sdílejte: