Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Kulatý stůl „GDPR v neziskovém sektoru IV“

Kulatý stůl 10. 5. 2018, Pracovna, Vlkova 36, Praha 3,  9:00 – 11:30

Téma: GDPR v neziskovém sektoru

Řečníci: Mgr. Blanka Stará (advokátka), Ing. Zbyněk Malý (ANECT)

Účastníci:

Lucie Vehovská (Charita Opava), Eva Zaiptová (Agentura osobní asistenční služby), Jaroslava Puntová (MSSS Most), Lenka Bunešová (MSSS Most), Věra Vlasáková (SONS ČR), Miroslav Ildža (Elim Vsetín), Hana Vlčková (Maltézská pomoc), Lucie Černíková (Diakonie ČCE), Mateo Tolić (Genesis), Aneta Bednářová (Genesis), Pavla Těhníková (Raná péče Diakonie), Diana Haltmarová (Oblastní charita Teplice), Nikola Bachtinová (Oblastní charita Teplice), Helena Ryklová (Oblastní charita Teplice), Lenka Stránská (ANNO ČR), Marie Froulíková (ANNO ČR), Jan Vocel (ANNO ČR)

Mgr. Blanka Stará seznámila účastníky se základními pojmy užívanými v rámci GDPR a uvedla hlavní zásady zpracování osobních údajů.

  • Nová povinnost vést záznamy o činnostech zpracování se týká organizací zaměstnávajících více než 250 zaměstnanců.
  • Směrnice 95/46/ES není právně závazná ve všech státech, současná úprava je nepřehledná a zavádí nejistotu v právech fyzických osob.
  • Subjekt má právo na opravu nepřesných osobních údajů i právo na výmaz za stanovených podmínek.
  • GDPR se vztahuje na všechny formy údajů (elektronická evidence, papírová evidence).

Ing. Zbyněk Malý se zaměřil na incidenty s osobními daty a seznámil s výsledky vyšetřování jednotlivých incidentů.

  • GDPR není nařízení o ochraně osobních údajů, ale o ochraně fyzických osob.
  • Údaje o zdravotním stavu jsou v dnešní době nejdůležitější.
  • V souvislosti se zavedením GDPR dojde k posílení práv subjektů při transparentním nakládání s jejich osobními daty.
  • Problematika ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Konec poštovních (e-mailových a telefonních) výzev.
  • Organizace jsou povinny zajistit souhlas svého člena ke zpracování osobních údajů pro účely činnosti spolku.

Přílohy:

Prezentace Mgr. Blanky Staré o GDPR

Prezentace Ing. Zbyňka Malého ze společnosti ANECT o GDPR

Sdílejte: