Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Kulatý stůl „GDPR v neziskovém sektoru V“

Kulatý stůl 23. 5. 2018, Pracovna, Vlkova 36, Praha 3,  9:00 – 11:30
Téma: GDPR v neziskovém sektoru
Řečníci: Ing. Zbyněk Malý (ANECT), Mgr. Blanka Stará (advokátka)

Účastníci: Mgr. Karel Žižka (Integrační centrum Zahrada v Praze 3), Václav Arnošt (Hašle), Michaela Rennerová (Hašle), Eva Čílová (Jules a Jim), Nataša Strakošová Vykydalová (Centrum sociálních služeb Pomněnka), Alena Radová (Cesta integrace), Laura Mitroliosová (Institut Cirkulární ekonomiky), Lucie Sajlerová (Kolpingova rodina smečno), Jana Kapustová (Fokus Labe), Josef Kolařík (Iskérka), Eva Dostálová (A-Centrum), Drahomíra Brožová (Helias Ústí nad Labem), Drahomíra Brožová mladší (Helias Ústí nad Labem), Josef Brož (Helias Ústí nad Labem), Lucie Zelenková (Linka bezpečí), Jitka Styblíková (VIDA), Monika Martišková (Platforma pro sociální bydlení), Zuzana Tonhauser (Baobab), Radka Laštovková (Baobab) Lenka Stránská (ANNO ČR), Jan Vocel (ANNO ČR)

Ing. Zbyněk Malý se zaměřil na incidenty s osobními daty a seznámil účastníky s výsledky vyšetřování jednotlivých incidentů.

  • GDPR není nařízení o ochraně osobních údajů, ale o ochraně fyzických osob.
  • Údaje o zdravotním stavu jsou v dnešní době nejdůležitější.
  • V souvislosti se zavedením GDPR dojde k posílení práv subjektů při transparentním nakládání s jejich osobními daty.
  • Problematika ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Konec poštovních (e-mailových a telefonních) výzev.
  • Organizace jsou povinny zajistit souhlas svého člena ke zpracování osobních údajů pro účely činnosti spolku.

Mgr. Blanka Stará doplnila Zbyňka Malého vysvětlením důležitých pojmů užívaných v rámci GDPR a uvedla hlavní zásady zpracování osobních údajů.

  • Nová povinnost vést záznamy o činnostech zpracování se týká organizací zaměstnávajících více než 250 zaměstnanců.
  • Směrnice 95/46/ES není právně závazná ve všech státech, současná úprava je nepřehledná a zavádí nejistotu v právech fyzických osob.
  • Subjekt má právo na opravu nepřesných osobních údajů i právo na výmaz za stanovených podmínek.
  • GDPR se vztahuje na všechny formy údajů (elektronická evidence, papírová evidence).

Přílohy:

Prezentace Ing. Zbyňka Malého ze společnosti ANECT o GDPR

Prezentace Mgr. Blanky Staré o GDPR

 

Sdílejte: