Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Kulatý stůl „Sledování dopadu u společensky prospěšné organizace“

Kulatý stůl 13. 6. 2018, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1,  9:30 – 12:00

Téma: Sledování dopadu u společensky prospěšné organizace

 Řečníci:

Veronika Pavlovská (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Barbora Komberec Novosadová (Impact Academy), Lucie Matoušková Lankašová (KOKOZA, o.p.s.)

Účastníci:

Martina Hanusová (Naděje), Jiří Juda (Maltézská pomoc), Aleš Mrázek (AVPO ČR), Helena Masníková (Centrum Dialog), Petra Handlová (Patron dětí), Hana Humeňanská (Úřad práce Ostrava), Kateřina Ramaislová (Armáda spásy), Martina Berdychová (ANNO ČR), Marie Froulíková (ANNO ČR), Lenka Stránská (ANNO ČR), Lucie Šilhavíková (ANNO ČR), Jan Vocel (ANNO ČR)

Veronika Pavlovská na začátek seznámila účastníky se samotným významem slova „dopad“, který je pro smysluplné fungování neziskových organizací velmi podstatný. Poté se diskuze přesunula k otázce, proč je důležité tento dopad měřit. V následující interaktivní diskuzi byly probrány témata:

  • Okruhy měření dopadu
  • Způsoby měření dopadu z hlediska organizace a jejích aktivit
  • Zhodnocení výsledků měření – jak naložit se získanými daty

Následně si vzala slovo Barbora Komberec Novosadová, která představila své zkušenosti z Impact Academy:

  • Představení celkového vnitřního spektra dopadu
  • Seznámení účastníků s fungováním a službami Impact Academy

Lucie Matoušková Lankašová na závěr představila aktivity, které sleduje v rámci své organizace KOKOZA:

  • Uzavřený cyklus jídla ve městě – celkové měření dopadu tohoto projektu

Přílohy:

https://prezi.com/view/qmaRRD8qg9OXNrqFLntm/

Prezentace Impact Academy

Sledování dopadu

Tento projekt je spolufinancován z Rady vlády České republiky.

Sdílejte: