Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Kulatý stůl „Sociální sítě jako partner pro neziskovky II“

Kulatý stůl 16. 5. 2018, Pracovna, Vlkova 36, Praha 3, 9:30 – 12:00

Téma: Sociální sítě jako partner pro neziskovky II

Přednášející: Jenda Žáček, Jan Veselý

Účastníci: Kateřina Havelková (KOZ), Barbora Neumannová (NGO Genesis), Aneta Bednářová (NGO Genesis), Marie Zemanová (Návštěvy POTMĚ), Ivana Benešová (Sociální centrum pro rodinu), Pavla Bajerová, Yvona Macková (Nadační fond Stránský), Dana Jahn, Marie Froulíková (ANNO ČR), Lucie Šilhavíková (ANNO ČR), Lenka Stránská (ANNO ČR), Jan Vocel (ANNO ČR)

Průběh:

  1. Přednáška – Jenda Žáček

Zamyšlení se nad tím, zda každá NGO musí mít a spravovat sociální sítě. Pokud na to nemá vytvořený aparát – pracovník, který se dané problematice věnuje, je lepší žádný profil na FB nemít. FB profil potřebuje žít, aby byl funkční. Zvážit i oblast společenské prospěšnosti a cílové skupiny, zda je vůbec nutná prezentace na sociálních sítích. Zda dopad jejich provozu se bude rovna vynaložené energii a penězům. Pokud ano, je nutné do toho investovat čas a finance. Nejedná se o nástroj zdarma. FB může být vynikající sluha, ale i velmi zlý pán.

  1. Přednáška – Jan Veselý

Představení praktického využití sociálních sítí v neziskovém sektoru s důrazem na obtíže a překážky, které pracovníky v tomto odvětví mohou potkávat. Analýza funkčnosti a načasování jednotlivých příspěvků pro sociální síť Facebook. Reflexe vlastních zkušeností z minulosti se správou sociálních sítí.

  1. Diskuze a rozbor facebookových profilů

Diskuze s účastníky během obou přednášek. Rozbor oslovování jasně definovaných sílových skupin. Konkrétní modelace marketingu pro jednotlivé cílové skupiny. Rozbor facebookových profilů organizací, které jednotliví účastníci spravují.

Přílohy:

Sdílejte: