Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Neziskové organizace v ohrožení! Zvýšení finanční spoluúčasti na dotacích může být likvidační

Ministerstvo financí se pokouší zlikvidovat neziskové organizace! Hodlá jim napálit vysokou spoluúčast při dotacích. Problém ale není v dotacích, nýbrž v celém systému financování veřejně prospěšných služeb.

Od sametové revoluce se nepodařilo nastavit toto financování tak, že stát uzná službu jako potřebnou a kvalitní, aby si ji objednal a platil jako skutečnou službu – tedy v plné ceně a víceletém režimu. Ze socialismu se převzal systém dotací, což je ale metodicky úplně špatně. U sociálních, zdravotních či vzdělávacích služeb totiž primárně nejde o žádný byznys, je to služba veřejnosti. V zájmu objektivity je nutno konstatovat, že existuje pár vykutálených „neziskovek“, které nabízejí luxusní službu movité klientele, zejména seniorům. Využívají právní formu NNO kvůli daňovým výhodám a občas se jim podaří urvat i nějakou tu dotaci. To je ale zodpovědnost poskytovatele financí, komu je přidělí a komu ne. Pro ty ostatní znamená už nyní obvyklá 30% spoluúčast to, že musí vybírat peníze od klientů, pořádat fundraisingové kampaně, nebo si vydělávat ve vedlejší činnosti, aby mohly vůbec službu poskytovat. Zatěžuje je to a mají tak o hodně složitější pozici, než státní, krajské či obecní příspěvkové organizace.

Tuto nespravedlnost měl stát už dávno vyřešit změnou systému financování. Místo toho přitvrzuje a „šetří“. Dopadne to především na občany zvýšením plateb, protože službu v požadované kvalitě a kvalifikaci personálu prostě levněji poskytnout nelze. A u služeb pro klienty v nouzi, kteří nic platit nemohou, potřebné služby prostě skončí. Společenské náklady takového stavu budou mnohem vyšší než ta deklarovaná úspora.

ANNO ČR nehodlá v této záležitosti zůstat stranou. Obrátíme se na Parlament ČR, vládu i samosprávy. Pokusíme se oslovit i média. Osud všech potřebných a užitečných neziskovek nám opravdu není lhostejný!

Ing. Martina Berdychová, emeritní předsedkyně ANNO ČR

Sdílejte: