Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Nová cesta pomoci

Cíl projektu je komplexní pomoc CS migrantů a azylantů v hlavním městě Praha, kde je situace z celé ČR nejproblematičtější a nejpalčivější. Do projektu bude zapojeno 60 osob z této CS, kde jim bude poskytnuta předevěším pomoc v oblasti individuální pomoci právní, jazykové, pomoc s dětmi CS tato pomoc povede k celkovému zapojení CS do pracovního procesu a celkovému začlenění CS do běžného života v České republice. Z CS 25 osob splní bagatelní podporu. 6 osob bude zapojeno do práce po dobu 5 měsíců.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus. CZ.03.01.01/00/22_019/0000677

Více o možnostech zapojení se do projektu nalezenete zde: leták cílová skupina

povinná publicita

 

Sdílejte: