Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobnost neziskového sektoru 2023 zná TOP 10 vítězů

Soutěž Osobnost neziskového sektoru 2023 postoupila do závěrečné fáze. Výkonný výbor zvolil 10 pracovníků v nestátním neziskovém sektoru, jenž si zaslouží pro letošní rok za svou usilovnou práci titul Osobnost neziskového sektoru. Do slavnostního vyhlášení vítězů letošního ročníku v pondělí 27. listopadu v Poslanecké sněmovně ještě komise složená z představitelů veřejného života vybere první tři nejlépe hodnocené vítěze.

Jiří Grenar

Organizace: Age Management z.s.

Působí v neziskovém sektoru 10 let. Je členem výkonného výboru Age Managementu, také  lektorem a expertem na celoživotní vzdělávání dospělých. Pomáhá klientům v těžkých životních situacích nebo při uplatnění na trhu práce. Dlouhá léta působí v projektech zaměřených na rozvoj lidských zdrojů. Stal se vítězem soutěže kvality Lektor roku 2012 v oblasti poskytování psychologického poradenství a zároveň je držitelem ceny Doc. Vladimíra Jochmana za 25leté andragogické působení.

Marie Horáková

Organizace: Tichý svět, o.p.s.

Zakladatelka a ředitelka Tichého světa, tlumočnice českého znakového jazyka. V roce 2014 převzala za svou práci z rukou ministra zdravotnictví Výroční cenu za mimořádné zásluhy v oblasti péče o neslyšící v České republice. Z malé organizace, která začínala ve stísněných prostorech, dokázala s pár kolegy vybudovat největší organizaci věnující se tomuto tématu v ČR. Díky jejím nápadům, chuti pomáhat, prolínání soukromého i pracovního života, neustálému zapojení a vhledu do komunity osob s postižením sluchu vznikla nejen chráněná pracoviště, ale také třeba Tichá linka – jedinečná tlumočnická služba, která u nás nemá obdoby.

Blanka Kašparová

Organizace: Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s.

Od 90. let vede laickou poradnu pro rodiny duševně nemocných. V současné době působí jako projektová manažerka ve spolku Ondřej. Díky ní spolek funguje a pomáhá ostatním v nelehké situaci. Posláním spolku Ondřej je zlepšit situaci duševně nemocných i jejich příbuzných v Praze a blízkém okolí.

Miroslav Krbek

Organizace: Klub přátel umění v České republice, z.s.

Od roku 2007 je členem Klubu přátel umění v České republice. Pod záštitou spolku hraje v divadlech pro dospělé i děti po celé České republice. Převažuje vlastní tvorba. Pořádá Podzimní divadelní festival, což je multižánrová akce. Věnuje se též charitativní činnosti v podobě divadelních představení pro malé pacienty ve Fakultní nemocnici Brno. Své bohaté profesní dovednosti a zkušenosti předává ostatním. Je autorem mnoha divadelních her i písniček.

Elvíra Patáková

Organizace: Generace Care z.ú.

Pracovala jako pečovatelka, poté se však rozhodla, že se chce této oblasti věnovat více a pomoci většímu počtu lidí. Založila neziskovou organizaci Generace Care (přičemž čerpala i ze svých zkušeností ze zahraničí) a v rámci pečovatelské služby se snaží pomáhat a podporovat zdravotně postižené, seniory i rodiče s dětmi s jejich problémy tak, aby zvládli co nejdéle zůstat ve svém vlastním domácím prostředí a žít co nejkvalitněji vzhledem ke svému omezení. Paní Patáková služby organizace stále rozšiřuje a inovuje. Vede například i půjčovnu kompenzačních pomůcek, podílí se na sociálním poradenství. Zařídila v organizaci Generace Care i potravinovou banku pro lidi v nouzi.

Christopher Willliam Pearce

Organizace: Kriketová Akademie ČR, z.s.

Kvůli lásce ke kriketu a možnosti předávat svoji vášeň dětem se vzdal skvěle placené pozice a od roku 2015 se věnuje práci s dětmi, výuce kriketu a vštěpování hodnot kriketu dětem (respekt – čestnost – pokora). V roce 2019 díky němu získala Kriketová Akademie ČR, z.s. mezinárodní cenu za nejlepší evropský vzdělávací systém. Chris se neustále sebevzdělává, za dobu práce v Kriketové Akademii získal řadu mezinárodních certifikátů. Kriketová Akademie díky němu získala ocenění za nejlepší rozvojový program pro děti v roce 2019.

Marta Vodáková

Organizace: Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Po ukončení VOŠ sociálně-teologické v Olomouci nastoupila jako pracovnice s mládeží v Bratrské jednotě baptistů v Praze. Po dvou letech začala pracovat v mezicírkevním křesťanském hnutí Nový život. Následovala mateřská dovolená, po které se přestěhovala do Vsetína. V Diakonii Vsetín začala pracovat v roce 2011 a působí tam dodnes. Začínala v pečovatelské službě, ale brzy stala PR pracovníkem v projektu Na cestě za rozvojem. Připravuje a realizuje akce pro veřejnost, jako je například česko-romský ples, výstava výrobků klientů, sbírka šatstva, akce pro děti Broučci či dobročinná aukce. Zapojuje se i do celostátních kampaní Diakonie ČCE.

Kateřina Šedová

Organizace: Loono, z.s.

Vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Ve čtvrtém ročníku jí byla diagnostikována rakovina. Rozhodla se proto založit organizaci Loono, která zvyšuje zdravotní gramotnost v oblasti nepřenosných nemocí a podílí se na tvorbě politik prevence zdraví. Byla zařazena časopisem Forbes mezi 30 pod 30, získala cenu Evropské komise pro zdraví za kampaň prevence rakoviny a cenu Češi roku 2016 od Mladé fronty. V roce 2020 během pandemie covidu-19 byla jednou z nejaktivnějších členek chytré karantény.

Milada Temscáková

Organizace: Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s.

Po 8 letech práce jako terénní pečovatelka pracuje od roku 2014 jako pěstounka na přechodnou dobu. Vychovala 3 vlastní děti, nyní má v přechodné péči už 9. dítě. Kromě svého povolání provozuje od začátku roku 2020 Koníkovský skládek potřeb pro pěstouny a matky v nouzi. Za tu dobu jím prošlo více než 150 klientů. Kromě každodenní čtyřiadvacetihodinové péče o malé děti nezištně pomáhá. Některým klientům radí i s vyřizováním věcí na úřadech, nalezením lékaře, hlídáním dětí. Pořádá pro klientské rodiny vánoční besídky s cukrovím a malými dárečky. V roce 2022 získala hlavní cenu v anketě Osobnost ANNO Jihomoravského kraje.

Josef Zdražil

Organizace: ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE z.s.

Již 25 let působí v neziskových organizacích Zlínského kraje. Byl dlouholetým členem výboru ANNO ZK, nyní působí na poli sociálním. Pracuje na Městském úřadu Otrokovice na pozici vedoucího sociálních služeb. Během mládí se vždy aktivně zapojoval do práce v neziskových organizacích. Při práci ve výboru
ANNO ZK působil v mnoha odborných komisích. Aktivně pomáhal řešit problémy v členských neziskových organizací.

Sdílejte: