Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobnost neziskového sektoru 2023

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice vyhlašuje 8. ročník ankety Osobnost neziskového sektoru. Cílem ankety je ocenění významných osobností, které napomáhají k rozvoji nevládního sektoru a které přispívají k budování silné občanské společnosti. Anketa „Osobnost neziskového sektoru“ oceňuje ty, kteří věnují své znalosti a schopnosti práci v NNO a kteří mají také osobnostní předpoklady pro práci s klienty nebo k rozvoji neziskového sektoru obecně.

Nominace musí obsahovat:

  1. Nominační dopis NNO, podepsaný statutárem
  2. Krátký profesní životopis kandidáta
  3. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů nominovaného

Další pravidla:

  • Nominovat lze kandidáta/kandidátku, který/která je pracovníkem/pracovnicí v NNO (tedy zaměstnanec/zaměstnankyně, dobrovolník/dobrovolnice, funkcionář/ka) za kvalitní, zodpovědnou a přínosnou každodenní praxi, nebo za nadstandardní, případně inovativní přístup v nevládním sektoru.
  • Nominovaný kandidát/kandidátka působí ve svém oboru minimálně 5 let. Nominovaný kandidát/kandidátka může pracovat i v zahraničí, ale je zaměstnán u nevládní organizace se sídlem v České republice.
  • Nominovaný kandidát/kandidátka se nemůže přihlásit sám – musí být nominován svým zaměstnavatelem, resp. NNO, ve které působí.

Nominace vyplňujte prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/yDMoHKXa5xnneQHh9

Pro případ eventuálních technických problémů s online formulářem, nebo pro napsání odpovědí separátně a jejich následné zkopírování, naleznete zde formulář ke stažení ve formátu docx.

Počet nominací do celorepublikové ankety není omezen. Je však třeba dodržet termín uzávěrky nominací, což je 30. září 2023. Nominace přijímá koordinátorka ankety Martina Berdychová. Kontaktovat ji můžete na e-mailové adrese martina.berdychova@seznam.cz.

Hodnocení je dvoukolové.  Do 20. října vybere VV ANNO ČR individuálním hlasováním finalisty. Konečné pořadí kandidátů určí odborná porota složená z významných osobností veřejného života. Hodnocená probíhá v rozmezí 21. 10.  – 5. 11. 2023.

Záštitu nad projektem převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Slavnostní vyhlášení ankety proběhne v pondělí 27. listopadu ve slavnostních a reprezentativních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ve spolupráci s významnými představiteli politické reprezentace. Vyhlašuje se pouze 1. – 3. místo, ostatní finalisté jsou oceněni diplomem bez pořadí.

Informace o výsledcích Osobnosti NS 2022 naleznete zde.

Sdílejte: