Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobnost neziskového sektoru pro rok 2018

Praha, 6. Prosince 2018 – Na Staroměstské radnici v Praze proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Osobnost neziskového sektoru pro rok 2018, kterou již třetím rokem pořádala Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (ANNO ČR). Nezávislá komise vyhodnotila pracovníky z neziskového sektoru, kteří v uplynulém roce kromě obětavé práce aktivně budovali dobré jméno neziskovým organizacím. Mezi čtrnácti nominovanými finalisty ze všech regionů České republiky zvítězil Kamil Podzimek, dlouholetý terénní pracovník a lektor protidrogové prevence. Druhé místo obsadila manažerka sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI Olga Rosenbergerová a třetí místo Věra Kosinová, jež v Hradci Králové založila Centrum Daneta pro poskytování komplexní péče zdravotně handicapovaným dětem.

Přes 100 pracovníků neziskového sektoru se sešlo v Sále architektů Staroměstské radnice na slavnostním vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru, kterou každoročně pořádá Asociace nestátních neziskových organizací v České republice. Všichni finalisté získali pamětní list a vánoční dárek. Nejlepší tři umístění kandidáti obdrželi hlavní ceny – pamětní sošky, které pro ANNO ČR připravil sochař a keramik Jiří Dudycha z AD Galarie Praha. Speciální cenu za celoživotní přínos neziskovému sektoru pak převzala současná tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Hana Frištenská.

Nominace kandidátů na Osobnost neziskového sektoru proběhla v krajích České republiky v létě 2018. Nezávislí hodnotitelé, jež vybrali finalisty ankety, se zaměřili především na to, kteří nominovaní kandidáti se nezištně angažovali nad rámec svých pracovních povinností a jak přispěli k formování silného neziskového sektoru.

Vyhlašování oceněných uvedl primátor hlavního města Prahy Zděnek Hřib, který ocenil přínos neziskových organizací zejména ve zdravotnictví a sociálních službách a vyjádřil radost, že Praha může být hostitelem této vánoční akce. Třetí místo vyhlásila náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková: „Neziskový sektor vytváří práci, která skutečně dopadá přímo na klienty. Jsou to terénní služby, kde ta práce je velmi krásná, velmi potřebná, ale také velmi náročná.“ Cenu získala Věra Kosinová, již zkušenosti se zdravotním postižením z vlastní rodiny dovedly k pomoci handicapovaným dětem. Poslankyně Markéta Pekarová Adamová následně předala cenu za druhé místo Olze Rosenbergerové, která provozuje sociální podnik Mléčný bar NAPROTI v Moravskoslezském kraji. „Velmi si vážím ocenění, je v tom i práce mých kolegů, bez jejichž pomoci by se nic z toho neuskutečnilo. Neziskový sektor by se měl propojit více, tak jak se spojujeme my v malých kolektivech,“ dodala oceněná. První místo, vyhlášené primátorem Zdeňkem Hřibem, obsadil Kamil Podzimek, vedoucí sreetworku Prevent.

Bc. Kamil Podzimek – 1. místo

Kamil Podzimek je od roku 2008 vedoucí zařízení Jihočeský streetwork Prevent a terénní sociální pracovník. Začínal jako dobrovolník v oblasti primární prevence a později se stal lektorem adaptačních kurzů pro střední školy. Po dokončení studia ihned nastoupil do Kontaktního centra Prachatice a Strakonice na pozici terénního sociálního pracovníka. Působí také jako lektor akreditovaných kurzů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na témata užívání drog a návykových látek. Vydal tři publikace o terénní práci s jejich uživateli.

„Když jsem začínal pracovat v terénu, tak většina kolegů říkala, že tam vydržím maximálně 3-5 let. Déle se to prostě dělat nedá. V terénní sociální práci se přitom pohybuji již 13 let a určitě se ještě pár let pohybovat budu. Člověk se v poli terénní práce musí neustále rozvíjet a reagovat na neustále změny na drogové scéně. Užívání návykových látek není jen problémem uživatelů samotných, ale problémem společenským a především problémem samotných obcí. Pokud dojde k aktivní spolupráci sociálních služeb, místní samosprávy, represivních složek, metodiků prevence místních škol, tak to je ta správná cesta k řešení drogové problematiky. Právě touto cestou jsem se před mnoha lety vydal a aktivně tuto cestu propagoval nejen na jednání komunitních plánování, na místních samosprávách, ale i v odborné veřejnosti. A proč to všechno? Jednoduše proto, že to má smysl. Má smysl snižovat rizika spojená s užíváním drog v populaci uživatelů a má smysl chránit veřejné zdraví.“

Mgr. Olga Rosenbergerová – 2. místo

Olga Rosenbergerová byla dlouholetá pracovnice na Magistrátu města Ostravy pro mezinárodní spolupráci v oblasti dětí a mládeže s handicapem. Následně pomohla založit Asociaci TRIGON, jíž je dodnes ředitelkou. V průběhu let se Asociace TRIGON pod jejím vedením stala největším poskytovatelem pracovních rehabilitací pro handicapované osoby v České republice. V roce 2012 otevřela také svůj sociální podnik Mléčný bar NAPROTI, jenž získal v roce 2016 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost a Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Olga Rosenbergerová pracuje též jako metodička práce se zdravotně handicapovanými osobami. Ve spolupráci s Ústavem speciálně pedagogických studií v Olomouci se podílela na tvorbě učebnic pro snadnější zvládnutí teorie a metodik této náročné práce.

„Inspirací pro moje působení v neziskovém sektoru se staly v 90. letech cesty do Francie a později i dalších zemí, ve kterých jsem viděla, jak mohou neziskové organizace vyvíjet svou činnost a být přitom respektovanými subjekty. Proč nejít podobnou cestou i v České republice? Tato výzva se změnila v moji každodenní práci.“

Mgr. Věra Kosinová – 3. místo

Věra Kosinová je ředitelkou a zřizovatelkou Centra Daneta v Hradci Králové – mateřské školy, základní školy a střední školy. Dále Zařízení pro zdravotně postižené, které poskytuje služby denního stacionáře, chráněného bydlení a osobní asistence. Jeho součástí je také Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a Chráněná dílna. V minulosti Věra Kosinová zřídila též speciální školu Svítání v Pardubicích. Je místopředsedkyní České rady sociálních služeb a členkou republikového výboru Národní rady zdravotně postižených.

„V roce 1993 jsem založila soukromou speciální školu jako matka těžce zdravotně postiženého dítěte. Tento krok jsem učinila z důvodu nedostatku vhodných škol, které by splňovaly moji představu pro kvalitní vzdělávání těžce postižených dětí. Protože ale mým cílem bylo vždy zajistit komplexní péči o tyto děti, přidávala jsem ke standardním vzdělávacím službám také nabídky a aktivity, které se staly nezbytnou součástí péče o klienty v Danetě. V rámci sociálních služeb jsem založila denní stacionář, chráněné bydlení a osobní asistenci. Poslední odbornou oblastí je zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které funguje od roku 2010 a které umožňuje propojení teorie s praxí, tedy praxi studentům Střední školy Daneta a také jejich budoucí zaměstnávání. V chráněné dílně našlo práci už na 60 osob se zdravotním postižením, což považuji v dnešní době za velmi záslužné.“

 

Velice si vážíme toho, že tuto akci před jejím uskutečněním zaštítily přední osobnosti veřejné správy České republiky:

Radek Lacko, radní Hlavního města Prahy

Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu PČR

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí

Přílohy:

Pozvánka

Tisková zpráva 1

Tisková zpráva 2

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech Ministerstva pro místní rozvoj. Partnery tohoto projektu byly Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Senát Parlamentu České republiky.

« z 2 »
Sdílejte: