Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobností neziskového sektoru 2021 je Petra Glosr Cvrkalová pomáhající ovdovělým rodinám

Praha (15. prosince 2021) – Letošní ročník soutěže Osobnost neziskového sektoru, kterou vyhlašuje Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, zná své výsledky. Zvítězila žena, kterou tragédie v osobním životě nasměrovala k pomoci druhým s podobným osudem. Její spolek Zpátky do života a Nadační fond Vrba poskytuje ovdovělým rodinám s dětmi praktickou i psychoterapeutickou pomoc. Druhé místo obsadil bojovník za zrušení kojeneckých ústavů David Svoboda a třetí místo autor mapy exekucí a bankrotů Radek Hábl.

Petra Glosr Cvrkalová
Petra Glosr Cvrkalová

Petra Glosr Cvrkalová byla od roku 2005 hlavní textařkou zpěvačky Ewy Farne. V roce 2014 však tragicky zahynul její manžel. Tato událost určila její činnost v následujících letech. V roce 2016 založila a dodnes vede spolek Zpátky do života a Nadační fond Vrba. Obě tyto organizace mají stejné poslání – nejen praktickou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi, ale i psychoterapeutickou. Jedná se o projekt, který ve střední Evropě nemá srovnání.

David Svoboda
David Svoboda

Druhé místo obsadil David Svoboda, který je ředitelem neziskové organizace Amalthea působící v Pardubickém kraji. Ta poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí v náhradních rodinách. David Svoboda je také předsedou Asociace Dítě a Rodina. Mezi její zásadní kroky patří snaha o zrušení kojeneckých ústavů a podpora transformace dětských domovů na malá zařízení komunitního typu.

Třetí místo připadá Radku Háblovi, autorovi mapy exekucí a bankrotů. Založil Institut prevence a řešení předlužení, který také řídí. Svou nezdolnou energií dlouhodobě a zásadně přispívá k pozitivním změnám legislativy v dluhové oblasti a zvyšuje tak kvalitu života statisícům obyvatel s dluhy. Zároveň zlepšuje i vymahatelnost práva pro věřitele.

Radek Hábl
Radek Hábl

Vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru 2021 proběhlo v Rezidenci primátora hlavního města Prahy. O konečném pořadí rozhodla hodnotitelská komise, v níž kromě zástupců ANNO ČR zasedli také místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová a Olga Richterová, senátoři David Smoljak a Renata Chmelová či místostarostka Prahy 1 Eva Špačková.

 

 

 

« z 2 »

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Vocel

PR manažer ANNO ČR

Email: jan.vocel@anno-cr.cz

Telefon: 737 415 997

Sdílejte: