Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Všeoborová konference 2017

Datum: 11. 9. – 12. 9. 2017

Pozvánka

Program 10. Všeoborové konference

Záštita Radek Lacko Záštita Michaela Marksová-Tominová Záštita Jan Chvojka Záštita Karla Šlechtová Záštita Miluše Horská

Tisková zpráva 1 Tisková zpráva 2

První den:

Hodnocení a stav neziskového sektoru

10:05 Úvodní slovo – D. Beňák, Náměstek min. Chvojky
10:15 Úvodní slovo – R. Pelikán, Ministr spravedlnosti
10:25 Úvodní slovo – Z. Semorád, Náměstek MMR ČR
10:35 Úvodní slovo – L. Teska Arnoštová, Náměstkyně MZd ČR
10:45 Témata všeoborové konference, stav NS – M. Berdychová, Asociace NNO ČR
11:00 Pohled na NS ze strany opozice – Zb. Stanjura, Předseda Posl. klubu ODS
11:10 Pohled na NS ze strany opozice – H. Langšádlová, Místopředsedkyně TOP 09
11:20 Participace v demokracii, role NS – D. Kroupa, UJEP
11:35 Obraz NS ve společnosti – Š. Pánek Ředitel, Člověk v tísni

Neziskový sektor z pohledu aktivních odborníků

13:00 Interaktivní mapa neziskového sektoru – M. Hladká, Centrum výzkumu NS prezentace
13:15 Spol. odpovědnost firem na rozvoji OS – I. Fedorová, Ředitelka Nadace Jedl. ústavu/FD prezentace
13:30 Krása pomoci – M. Stachová, Ředitelka Nadace T. Kuchařové prezentace
14:00 Situace NS na Slovensku a v dalších postkomun. zemích – F. Blaščák Slovensko, akademik prezentace
14:15 Prioritizace oblastí pomoci – D. Vodrážka, Mise naděje, z.s.

Partnerství NNO s veřejnou správou v praxi

15:00 Možnost ovlivňování legislativy ze strany NNO – A. Gajdůšková, Svaz pacientů, ČSSD
15:15 Byrokratizace všech činností, potlačování iniciativ OS – T. Bendl, Na počátku, o.p.s. / AVPO ČR prezentace
15:30 Spolupráce veřejné sféry a NS – Z. Rennerová, ANIMAL EYE z.s prezentace
15:45 Zapojení NNO do tvorby a realizace místních politik – J. Tužilová, SMO prezentace

Druhý den:

Financování NNO a veřejně prospěšných služeb

9:30 Neefektivita dotací a možností lepšího hospodaření státu – P. Mach Předseda, Svobodní
9:50 Problematika financování základních typů veřejných služeb – L. Kohoutová, ODS / AVPO ČR
10:10 Nákladová efektivita neziskových organizací – J. Kleňha, Efektivní altruisté prezentace
10:30 Výhody, rizika a náročnost financování z ESIF – J. Kamenický, Fin. ředitel, Člověk v tísni prezentace
10:50 Nerovnost mezi nevládními a příspěvkovými organizacemi – V. Keprt, Ředitel, Charita Olomouc
11:10 Rozpočtová pravidla, 30% kofinancování – P. Břusková, Prezidentka NCA, Ostrava prezentace
11:30 Jiné možnosti financování (asignace, spol. odpov. firem) – F. Blaščák, Slovensko prezentace

Pestrost neziskového sektoru – společné problémy

13:05 Sociální služby pro ZP – V. Krása, Předseda NRZP
13:25 Poznáváním historie proti totalitám – J. Řeřicha, Ředitel, Mene Tekel
13:40 Studentský summit – dobrovolnictví – E. Prudilová, Koordinátorka AMO prezentace
13:55 Vzdělávání – H. Chorváthová, Fairtrade Česko a Slovensko, z.s./ AVPO ČR prezentace
14:10 Zdravotnictví / adiktologie – P. Nevšímal, Magdaléna, o.p.s. prezentace
14:35 Sociální služby – A. Hašková, Centrum služeb pro neslyšící – AVPO ČR prezentace
14:50 Sociální aspekty zdravotně indikovaných diet – jak mohou NO pomoci – H. Sasová, Celia – život bez lepku, o.p.s. prezentace
15:05 Závěr, shrnutí konference – Noveský, Berdychová, Asociace NNO ČR

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Sdílejte: