Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Všeoborová konference 2019: Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice pořádá 11. Všeoborovou konferenci, jejíž název tentokrát zní: Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby.

Datum: středa a čtvrtek 6. a 7.listopadu 2019

Místo: Sál architektů na Staroměstské radnici, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

Pozvánka

Program 11. Všeoborové konference ANNO ČR

Tisková zpráva z konference

ANNO ČR chce poukázat na důsledky nízké aktivity současné vlády v oblastech, které pociťují přímo občané, stejně jako zdůraznit význam veřejných služeb a spolkové činnosti pro jejich každodenní život. Do jednotlivých bloků konference pozveme vystupující, kteří zhodnotí stav potřebných reforem a deklarovaných principů participace a partnerství.

V dalších blocích vystoupí ti, kteří mají konkrétní zkušenosti s omezováním veřejných služeb v menších sídlech s přímým dopadem na život ve městech i na venkově. Jakmile bude znám základní obrys programu se jmény dalších vystupujících a jejich příspěvků, neprodleně jej zveřejníme.

Cílem konference obecně je prezentace přínosu nevládních organizací pro občany. Stane se protiváhou atmosféry ve společnosti, která bez znalostí a objektivních informací pověst tohoto sektoru poškozuje. Současný stav bohužel ohrožuje jeho udržitelný rozvoj, někde přímo existenci na celostátní, krajské i místní úrovni.  Letos se nezaměříme na obecnou obhajobu občanské společnosti, ale na konkrétní příklady selhávání státu dopadající na veřejné služby a taky na život potřebných občanů.

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR pořádá od svého vzniku v roce 2003 ve dvouletém cyklu Všeoborové konference NNO. Tyto konference jsou výjimečnou příležitostí k setkání různých subjektů neziskového sektoru napříč obory, ve kterých působí. Jsou příležitostí k výměně zkušeností a k formulaci společných problémů, se kterými se neziskový sektor v ČR potýká.

Program konference:

1. den – středa 6. listopadu 2019:

Blok 1: Hodnocení a stav neziskového sektoru

10:10 – Zahájení. Témata všeoborové konference, Martina Berdychová, ANNO ČR

10:20 – Neziskový sektor a sociální služby, Olga Richterová, poslankyně a 1. místopředsedkyně České pirátské strany

10:40 – Selhávání státu v oblasti podpory neziskového sektoru, Vít Skála, ČSVTS prezentace

11:00  – Nerovnost mezi nevládními a příspěvkovými organizacemi, Jiří Stejskal, Charita ČR

11:20 – Postoj EK k financování NNO v programovém období 2021-27, Pavlína Žáková, Zastoupení EK v ČR

11:40 – Role občanské společnosti v etapě 4.0, Florian Margan, odborný poradce ze Slovinska

+ následná diskuze, moderuje Ivan Noveský

 12:00 – 13:00 – oběd

 

Blok 2: Veřejné služby – přínos a stav

13:00 – Proč potřebujeme neziskovky, David Smoljak, senátor z hnutí STAN

13:15 – Obraz neziskového sektoru ve společnosti, Markéta Pekarová Adamová, poslankyně a 1. místopředsedkyně TOP 09

13:30 – Pohled na neziskový sektor ze strany opozice, Věra Kovářová, poslankyně hnutí STAN

14:00 – Současný stav veřejných služeb, Aleš Mrázek, AVPO ČR

14:20 – Pohled veřejnosti na neziskový sektor, Helena Sasová, NELI Liberec

+ následná diskuze, moderuje Antonín Berdych

14:30 – 15:00 – přestávka na občerstvení

 

Blok 3: Další překážky fungování veřejných služeb

15:00 – Zajištění odpovídající zdravotní péče prostřednictvím NNO,  Kateřina Havelková, ředitelka, Ombudsman pro zdraví, z. s.

 15:15 – Problematika pečujících osob o rodinné příslušníky s handicapem, Martina Chmelová, Alfa Human Service

15:30 – Situace krajských všeoborových asociací NNO, Jaromír Hron, ANNO JMK

15:45 – Uměle udržované dotační systémy = cesta k likvidaci NNO, Martina Berdychová, ANNO ČR

+ následná diskuze, moderuje Dan Žárský  

 

2. den – čtvrtek 7. listopadu 2019:

Blok 4: Konkrétní příběhy dopadu politiky státu na spolkovou činnost

10:00 – Administrativní zátěž spolků – Jiří Vencl, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

10:20 – Omezování spolků s dlouholetou tradicí v zájmové činnosti, Eva Kráčmarová, ECCE HOMO Šternberk

10:40 – Malorolníci a jejich nerovné postavení v dotačních systémech, František Janda, Spolek malorolníků, ochránců půdy a krajiny v ČR

11:00 – Shrnutí konference + následná diskuze, moderuje Martina Berdychová

12:00 – Ukončení konference

 

Účast na akci je zdarma. Změna programu konference vyhrazena.

Přihlašovací formulář: https://forms.gle/ASpMYQu3XQ7XRnKt7

Záštitu nad konferencí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horská a primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Konference je plně podpořena grantem Hlavního města Prahy. Částečně také dotací Rady vlády NNO.

« z 2 »

Sdílejte: