Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobnost neziskového sektoru pro rok 2019

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR zve na slavnostní vyhlášení vítěze 4. ročníku ankety, jejímž smyslem je ocenění významných osobností, které s velkým nasazením věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. V době sílící kritiky neziskovek některými politiky i médii přispívá tato slavnost k lepšímu obrazu neziskového sektoru jako jednoho celku u státních institucí, samospráv, médií i veřejnosti. Vyzdvihuje důležitost a potřebnost neziskovek pro zkvalitnění života nás všech.

Datum: úterý 3. prosince 2019, od 11:00 do 14:00

Místo: Sál architektů na Staroměstské radnici, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

Slavnostního vyhlášení ankety Osobnost neziskového sektoru 2019 se mj. zúčastní zástupci Vlády ČR a Parlamentu ČR, osobnosti z akademické sféry a neziskového sektoru. Všichni finalisté obdrží pamětní list a dárek. Na tuto slavnost jsou zváni také zástupci médií, kteří nepochybně přispějí k publicitě této krásné tradice.

Účast na akci je zdarma. Změna programu vyhrazena.

Přihlašovací formulář: https://forms.gle/FmqDPj9HgWFaJLEfA

Osobností neziskového sektoru se stal prezident organizace nevidomých a slabozrakých Václav Polášek. Bodovaly také potravinové banky

Praha (3. prosince 2019) – Asociace nestátních neziskových organizací v České republice vyhlásila vítěze každoroční soutěže Osobnost neziskového sektoru. Tím se stal Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS). Druhý místo patří předsedovi České federace potravinových bank Aleši Slavíčkovi.  Třetí místo obsadila Sylvie Osičková, která se 17 let starala o handicapované osoby. Speciální cenu si odnesla také poslankyně Alena Gajdůšková.

„Považuji to za ocenění celé naší organizace i komunity zrakově postižených,“ prohlásil před naplněným Sálem architektů Staroměstské radnice Václav Polášek, když přebíral hlavní cenu od senátora Davida Smoljaka a poslankyně Věry Kovářové. Organizace SONS vydává informační časopisy v Braillově písmu nebo zvukové podobě. Podílí se také na odstraňování architektonických bariér a výcviku vodících psů. Václav Polášek se věnuje práci s nevidomými více než 40 let.

Druhý oceněný Aleš Slavíček má za sebou šestnáctiletou zkušenost v poskytování sociálních služeb skrze organizaci NADĚJE. V současné době je předsedou České federace potravinových bank, která pomáhá koordinovat záchranu potravin určených k likvidaci a jejich dodání potřebným. Ocenění Aleši Slavíčkovi předala místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

Sylvie Osičková, jež obsadila třetí místo, už jako žačka základní školy pomáhala handicapovaným při různých ozdravných pobytech a poznávacích zájezdech. V dospělosti přenesla své aktivity také do zahraničí. Učila děti i dospělé na Bali zacházet s odpady, v Barmě seznamovala místní s českou kuchyní. Neuvěřitelných 17 let pracovala v neziskové organizaci IZAP Slunečnice, pro jejíž klienty dodnes pořádá zájezdy na Slovensko. „Slunečnice byla moji rodinou i volným časem. Nebyl den, kdy bych cokoliv pro organizaci s nadšením netvořila,“ dodala Sylvie Osičková.

V soutěži Osobnost neziskového sektoru pro rok 2019 shromáždila ANNO ČR rekordní počet nominací z krajských asociací neziskových organizací i oborových spolků. Jednalo se již o čtvrtý ročník. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili také vážení hosté z veřejné sféry a akademické obce. Mezi nimi také předsedkyně Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva HMP Eva Horáková a poslankyně Alena Gajdůšková, jež si odnesla cenu za celoživotní přínos neziskovému sektoru.

Tisková zpráva

« z 3 »
Sdílejte: