Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Závěrečná konference projektu SYSTÉMOVÉ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Dovolujeme si vás pozvat k účasti na Závěrečné konferenci projektu Strategické plánování sociálního začleňování. Cílem konference je představit výzvy i bariéry, kterým čelí obce při realizaci politiky sociálního začleňování. Dotkne se problematiky práce s daty, bydlení, bezpečnosti a potřebnosti komplexního přístupu. Bude se diskutovat o úspěších i o tom, co je potřeba změnit na místní, či národní úrovni.

Konference se bude konat 7. 11. 2022 od 9:30 do 15:30 živě v Barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze (Jilská 5, Praha 1).

Bohužel je již kapacita sálu plně obsazena, což jen potvrzuje zájem o problematiku řešení sociálního vyloučení v obcích a regionech.. Nabízíme tak možnost se zúčastnit online prostřednictvím virtuální místnosti a online streamingu s interaktivní možností podávat podněty či otázky vystupujícím z pohodlí vaší kanceláře či domova. Ve vaší přihlášce tak prosím zaškrtněte online formu účasti.

Na co se můžete těšit?

  • Úvodní slovo ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D.
  • Seznámení s výsledky projektu Strategické plánování sociálního začleňování (2016 – 2022)
  • Představení výzev a dobrých praxí politiky sociálního začleňování na úrovni obcí a měst
  • Prostor pro otázky i neformální diskuse

Registraci naleznete na: https://1url.cz/@szsz

 

Program:

Program ke stažení

 

Sdílejte: