Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobnost neziskového sektoru

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR pořádá každým rokem soutěž Osobnost neziskového sektoru, jejímž smyslem je ocenění významných osobností, které s velkým nasazením věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. V době sílící kritiky neziskovek některými politiky i médii přispívá tato slavnost k lepšímu obrazu neziskového sektoru jako jednoho celku u státních institucí, samospráv, médií i veřejnosti. Vyzdvihuje důležitost a potřebnost neziskovek pro zkvalitnění života nás všech.

Záštitu nad soutěží Osobnost neziskového sektoru v roce 2023 převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová.

Informace k ročníku 2023 naleznete zde.

Parametry soutěže:

Výběr osobnosti neziskového sektoru probíhá ve dvou kolech:

  1. Zaslané přihlášky vyhodnotí vyhodnotí výkonný výbor ANNO ČR. Každý jeho člen má k dispozici 10 bodů, které rozdá 10 osobnostem, jejichž práce ho nejvíce zaujme. Hlasující volí soutěžící nezávisle na sobě.
  2. TOP 10 kandidátů z prvního kola postoupí do kola druhého, z něhož vyjde absolutní vítěz. Výběr provádí hodnotící komise složená z předních osobností veřejného života a vedoucích činitelů ANNO ČR. První tři umístění soutěžící získají kromě diplomu i symbolický dárek. 
 


Aktuální složení komise hodnotitelů:

Sdílejte: